DYRENES DAG D. 4. OKTOBER

Til minde om dyrenes skytshelgen Frans af Assisi markerer dyreværnsorganisationer verden over dyrenes dag den 4. oktober.
Frans af Assisi blev født i 1182 i Assisi, og han blev døbt Pelietro di Berbardone. Han var søn af en velhavende klædehandler og levede i sin ungdom et usselt liv med druk og kvinder.
Som 23-årig blev han meget syg, og denne sygdom forløste en spirituel lettelse.
Forfærdet over sine oplevelser af sult, spedalskhed, fattigdom og nødlidende mennesker og dyr viede han sit liv til at tjene Gud og blev omvandrende prædikant med henblik på at sprede evangeliet og hjælpe dem der havde behov for hjælp. Han helbredte blandt andet mishandlede dyr.
Lidt efter lidt tiltrak "Broder Frans" sig et større antal disciple, og herved dannedes Franciskaner-ordenen i år 1209.
Frans af Assisi huskes i dag bedst for sin kærlighed til alle levende og lidende skabninger - både mennesker og dyr. Han undlod aldrig at forsvare dyrene i sine prædikener - de dyr, som han kaldte for sine "udmyge små brødre". Frans af Assisi døde den 4. oktober 1226. To år efter sin død blev han helgenkåret, og ligger begravet i krypten under San Francesso
.

Ikon med Frans af Assisi som følger med dyrevelfærdsprisen. Ikonet er kreeret af kunstneren Birgitte Hansen, Viborg.

Dyrevelfærdsprisen 2018

Dyrevelfærdsprisen 2018 gik til Micala Klein og Michael Bjørn, fordi de udviste stor omsorg og empati, da de valgte at adoptere katten Monty på trods af dens handicap. De fleste nye katteejere vælger en sund og rask killing, når de besøger katte-internatet, men Micala og Michael foretrak, at give Monty mulighed for et virkelig godt liv, selv om den var voksen og ”skæv”, og ikke lignede andre katte. Denne lille historie samt foto af Monty gik ud i cyper space gennem Facebook og Youtube, og her gik sagen viralt og fik over 1 million følgere.

Dyrenes Dags Komites næstformand Mogens Wilbert sagde i sin tale, at prismodtagernes gerning er dobbelt prisværdig, fordi den er et meget tydeligt signal om dyrevelfærd, som udsendes til hele Verden, og som forhåbentlig mange mennesker kan blive påvirket af.

Fra venstre: Michael Bjørn, Mogens Wilbert, kunstneren Birgitte Hansen og Micala Klein

Dyrevelfærdsprisen 2017


   

På Dyrenes Dag den 8. oktober 2017 fik   svineavler Hans Henrik Thomsen fra Hallund overrakt ”Årets Dyrevelfærdspris” for hans pionerarbejde omkring den mobile svine-stald.      

 

Der er mange gode grunde til, at årets pris gik til Hans Henrik Thomsen, men overordnet tæller, at hans projekt både tilgodeser bedre dyrevelfærd og bedre miljø. Ingen steder i landet er slagtesvin ude i det fri på marken.  Slagtesvin, som ikke har ring i næsen – vil på kort tid omdanne en græsmark til et inferno af jord, mudder og ælte. Men dette problem har Hans Henrik løst med sin mobile svine-stald, så hans grise er ægte frilandsgrise, som har mulighed for at udføre den naturlige adfærd, der giver grisen et godt dyreliv. Samtidig bliver problemerne md gyllen løst, fordi den fordeles på marken på optimal vis.

     

         

I midten Hans Henrik Thomsen flankeret af formanden for Dansk Dyreværn Århus, Kalle Fisker (th) og ikonets skaber, kunstneren Birgitte Hansen (tv)

Tidligere modtagere af Dyrevelfærdsprisen

2003                                  Jyllandsposten

2004                                  MF Christian H. Hansen

2005                                  Zoolog Helle Wilhelmsen                    

2006                                  Professor Pia Haubro Andersen          

2007                                  Karin Albin, Pindsvinevennerne i Danmark          

2008                                  Zoo-direktør Henrik Lehmann Andersen          

2009                                  Birgit Bærensen, Gråzonen København      

2010                                  Skovfoged/naturvejleder Susanne Frederiksen                 

2011                                  Landmand Frank Erichsen (Bonderøven)          

2012                                  Medlem af EU-parlamentet Dan Jørgensen          

2013                                  Politiassistent Gritt Tofte-Hansen          

2014                                  Lina Lind Christensen, Næsby Hønseri          

2015                                  Forsker Lene Juul Pedersen, Faulum           

2016                                  Tømrer Erik Rasmussen, Aarhus

2017                                  Landmand Hans Henrik Thomsen, Hallund

2018                                 Micala Klein, Michael Bjørn, katten Monty