DYRENES DAG D. 4. OKTOBER

Til minde om dyrenes skytshelgen Frans af Assisi markerer dyreværnsorganisationer verden over dyrenes dag den 4. oktober.
Frans af Assisi blev født i 1182 i Assisi, og han blev døbt Pelietro di Berbardone. Han var søn af en velhavende klædehandler og levede i sin ungdom et usselt liv med druk og kvinder.
Som 23-årig blev han meget syg, og denne sygdom forløste en spirituel lettelse.
Forfærdet over sine oplevelser af sult, spedalskhed, fattigdom og nødlidende mennesker og dyr viede han sit liv til at tjene Gud og blev omvandrende prædikant med henblik på at sprede evangeliet og hjælpe dem der havde behov for hjælp. Han helbredte blandt andet mishandlede dyr.
Lidt efter lidt tiltrak "Broder Frans" sig et større antal disciple, og herved dannedes Franciskaner-ordenen i år 1209.
Frans af Assisi huskes i dag bedst for sin kærlighed til alle levende og lidende skabninger - både mennesker og dyr. Han undlod aldrig at forsvare dyrene i sine prædikener - de dyr, som han kaldte for sine "udmyge små brødre". Frans af Assisi døde den 4. oktober 1226. To år efter sin død blev han helgenkåret, og ligger begravet i krypten under San Francesso
.

Ikon med Frans af Assisi som følger med dyrevelfærdsprisen. Ikonet er kreeret af kunstneren Birgitte Hansen, Viborg.

Dyrevelfærdsprisen

Dyrevelfærdsprisen 2019 gik til dyrlæge Steffen Knold.

I anledning af Dyrenes Internationale Dag var en masse dyreværnsorganisationer samlet i Faaborg til hyggeligt og socialt samvær. Med sådan et samvær styrker vi vores samarbejde, så vi kan opnå flere og bedre resultater for dyrene.
Hvert år uddeler Dyrenes Dags Komité og DOSO en pris - Dyrevelfærdsprisen. I år gik den til dyrlæge Steffen Knold i Årslev. Aldrig svigter har dyrene, men springer øjeblikkeligt til, når der ringes til ham. Det gælder ikke mindst i forbindelse med de store dyreværnssager, og når internaterne på Fyn har brug for ham.
Han modtog et flot ikon af Den Hellige Frans af Assisi, der er dyrenes skytshelgen. Han døde den 4. oktober 1226 – derfor er netop den 4. oktober blevet dyrevennernes kampdag. 

 

         

Prismodtageren dyrlæge Steffen Knold sammen med formanden for Dyrenes Dags Komité Karin Sørensen


   

           


Modtagere af Dyrevelfærdsprisen

2003                                  Jyllandsposten

2004                                  MF Christian H. Hansen

2005                                  Zoolog Helle Wilhelmsen                    

2006                                  Professor Pia Haubro Andersen          

2007                                  Karin Albin, Pindsvinevennerne i Danmark          

2008                                  Zoo-direktør Henrik Lehmann Andersen          

2009                                  Birgit Bærensen, Gråzonen København      

2010                                  Skovfoged/naturvejleder Susanne Frederiksen                 

2011                                  Landmand Frank Erichsen (Bonderøven)          

2012                                  Medlem af EU-parlamentet Dan Jørgensen          

2013                                  Politiassistent Gritt Tofte-Hansen          

2014                                  Lina Lind Christensen, Næsby Hønseri          

2015                                  Forsker Lene Juul Pedersen, Faulum           

2016                                  Tømrer Erik Rasmussen, Aarhus

2017                                  Landmand Hans Henrik Thomsen, Hallund

2018                                  Micala Klein, Michael Bjørn, katten Monty

2019                                  Dyrlæge Steffen Knold