DYRENES DAG D. 4. OKTOBER

Til minde om dyrenes skytshelgen Frans af Assisi markerer dyreværnsorganisationer verden over dyrenes dag den 4. oktober.
Frans af Assisi blev født i 1182 i Assisi, og han blev døbt Pelietro di Berbardone. Han var søn af en velhavende klædehandler og levede i sin ungdom et usselt liv med druk og kvinder.
Som 23-årig blev han meget syg, og denne sygdom forløste en spirituel lettelse.
Forfærdet over sine oplevelser af sult, spedalskhed, fattigdom og nødlidende mennesker og dyr viede han sit liv til at tjene Gud og blev omvandrende prædikant med henblik på at sprede evangeliet og hjælpe dem der havde behov for hjælp. Han helbredte blandt andet mishandlede dyr.
Lidt efter lidt tiltrak "Broder Frans" sig et større antal disciple, og herved dannedes Franciskaner-ordenen i år 1209.
Frans af Assisi huskes i dag bedst for sin kærlighed til alle levende og lidende skabninger - både mennesker og dyr. Han undlod aldrig at forsvare dyrene i sine prædikener - de dyr, som han kaldte for sine "udmyge små brødre". Frans af Assisi døde den 4. oktober 1226. To år efter sin død blev han helgenkåret, og ligger begravet i krypten under San Francesso.

Dyrevelfærdsprisen 2016

Dyrevennen Erik Rasmussen fra Århus


modtog årets pris på Dyrenes Dag


Dyrenes Dags Komite og DOSO uddelte i


år for 14. gang årets Dyrevelfærdspris.


Det blev gjort i Svendborg, hvor Dyrenes


Dags Komites 70 års jubilæum samtidig


blev fejret. Og det var med glæde og


stolthed, at komiteens formand Karin


Sørensen kunne fortælle, at


prismodtageren dette året blev Erik


Rasmussen fra Århus.

 

Erik Rasmussen har igennem mange år


gjort en storstilet indsats for dyrene, og


sammen med sin hustru Alice, har han


aldrig holdt sig tilbage, når dyr var i nød


og havde brug for hjælp. Hunde, katte -


og sidst ikke mindst pindsvin - har altid


kunnet regne med Erik. I en del år sad


han i bestyrelsen for foreningen Dansk


Dyreværn Århus, hvor har også i en


årrække var foreningens formand. Som


medlem af bestyrelserne for Dyrenes


Dags Komite og Herskinds Fond har han


været med til at give økonomisk støtte til


en lang række initiativer til glæde for


dyrene.

 

65 dyrevenner, som deltog i det store


arrangement, kunne hylde Erik


Rasmussen, da han fik overrakt det


smukke ikon med dyrenes skytshelgen


Den Hellige Frans af Assissi. Ikonet er


udført af kunstneren Birgitte Hansen fra


Viborg.Foto:

Til højre en stolt Erik Rasmussen med ikonet. I Midten ses formanden Karin Sørensen flankeret af Mogens Wilbert fra bestyrelsen 

          

Tidligere modtagere af Dyrevelfærdsprisen

2003                                  Jyllandsposten

2004                                  MF Christian H. Hansen

2005                                  Zoolog Helle Wilhelmsen (den ville fauna)

2006                                  Professor Pia Haubro Andersen (dyreetik)

2007                                  Karin Albin, Pindsvinevennerne i Danmark (pindsvin)

2008                                  Zoo-direktør Henrik Lehmann Andersen (mønster-zoo)

2009                                  Birgit Bærensen, Gråzonen - Københavns Vildkatte      

2010                                  Skovfoged/naturvejleder Susanne Frederiksen (natur)

2011                                  Landmand Frank Erichsen (Bonderøven) (dyreetik)

2012                                  Medlem af EU-parlamentet Dan Jørgensen (politik)

2013                                  Politiassistent Gritt Tofte-Hansen (dyremishandling)

2014                                  Lina Lind Christensen, Næsby Hønseri (burhøns)

2015                                  Forsker (Faulum) Lene Juul Pedersen (svinevelfærd)