ADRESSE OG BESTYRELSE

Dyrenes Dags Komité
Toftebækvej 2
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 40 26 60 80
 E-mail: dyrenesdag@gmail.com
(Tirsdag mellem kl. 11.00 - 14.00)
Giro 909-6000
CVR-nr. 11 62 51 34


Komitéens bestyrelse:

Karin Sørensen
Formand
Suppleant: Klaus Sørensen

Mogens Wilbert

Næstformand
Suppleant: Therese Wilbert

Peter Mollerup
Kasserer
Suppleant: Bibi Mollerup  

Rikke Christensen-Lee
Suppleant:  

Merethe Jastram Knudsen

Suppleant: Kalle Fisker   

     

Ingeborg Mølbak

     

Lina Lind Christensen
Komitéens bestallingshavende advokat:
Advokat Mogens Klausen, Kgs. Lyngby