KOMITÈENS FORMÅL

At yde økonomisk støtte til tilskadekomne, akut syge eller på anden måde nødstedte dyr.

At yde tilskud til dyrlægebehandling, operation og hospitalsophold for økonomisk vanskeligt stillede personers dyr.

At yde støtte til anbringelse af hunde, katte eller andre dyr i pension, indtil betryggende forhold kan gives dem, herunder at betale dyrs forplejning under ejers sygdom, hospitalsophold eller ligende, såfremt ejeren er økonomisk vanskeligt stillet.

At frikøbe eller på anden måde virke for at redde dyr fra uforsvarlige forhold, mishandling eller urimelig aflivning.

At yde støtte til dyreinternater.

At afholde landsindsamling til fordel for velgørenhedsarbejdet for nødstedte dyr.

At udbrede kendskab til forståelse for dyreværnsarbejdet i almindelighed.

At yde støtte til dyreværnsorganisationer, hvis virke henhører under komitéens formål.

Hvert år uddeler Komiteen "Dyrevelfærdsprisen" til en person, som har ydet en særlig indsats for dyrene.


I 2015 gik prisen til seniorforsker Lene Juul Pedersen fra Institut for Husdyrvidenskab på Århus Universitet. I sin tale fortalte Peter Mollerup de 65 fremmødte dyrevenner om Lenes fantastiske kamp for at gøre livet bedre for de mange danske svin. Gennem stædig forskning har hun gang på gang påvist, at svinene udsættes for stress og andre lidelser i det moderne, intensive husdyrbrug.


 


             


 

Lene Juul Pedersen og Peter Mollerup. Lene med den fornemme pris: En ikon med den hellige Frans af Assisis